• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Beograd na vodi – Savski trg

Beograd na vodi – izvođenje radova na rekonstrukciji Savskog trga

Sredinom novembra 2019. godine Ras inženjering je izabran za izvođača radova na kompletnoj rekonstrukciji Savskog trga koju finansira Beograd na vodi d.o.o.

Projekat rekonstrukcije se realizuje u okviru šireg projekta „Beograd na vodi“ a prema pobedničkom rešenju na otvorenom međunarodnom takmičenju koji je organizovalo Udruženje arhitekata Srbije. Pobedničko rešenje za područje Savskog trga je rešenje koje je dostavio biro “Fenwick Iribarren Architects” iz Madrida.

Kompletna rekosntrukcija podrazumeva izvođenje radova na saobraćajnicama i projektovanje izgradnje nove crne stanice na Savskom trgu (zamena tramvajskih šina, vodovod i kanalizacija, elektoro energetske i telekomunikacione instalacije, asfaltiranje novih i pristupnih saobraćajnica, ozelenjavanje).

Detaljnije

Parking servis – Radovi na Novom Beogradu

Parking servis – Radovi na Novom Beogradu

Za naručioca JKP „Parking servis“ Beograd, izvode se radovi na izgradnji privremenog parkirališta u neposrednoj blizini naselja „Belville“ na Novom Beogradu. Radovi se izvode na parceli koja se nalazi između Ulica Đorđa Stanojevića, Marka Hristića i Jurija Gagarina u ukupnoj površini od 12.240 m2.

Radovi obuhvataju  projektovanje i kompletnu izgradnju i opremanje objekta za javno parkiranje. Na osnovu građevinske dozvole koje je izdao Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, radovi teku prema predviđenoj dinamici.

 

JKP „Parking servis“ je preduzeće sa jasnom vizijom razvoja sistema javnih parkirališta u Gradu Beogradu. Kontinuirani rad na unapređenju sistema javnog parkiranja i inovativni pristup prilikom planiranja istih rezultirao je dobijanjem „Parksmart“ sertifikata od strane Evropske parking asocijacije.

Detaljnije

Poslovni centar Ušće – kula 2

Poslovni centar Ušće – kula 2

Ras inženjering je primenjujući savremenu tehnologiju prilikom izvođenja radova na asfaltiranju oko objekta Kula 2, asfaltirala 3000 m².

Kula 2 Poslovnog centra Ušće, investitora MPC Properties, predstavlja spoj modernog i luksuznog poslovnog prostora sa površinom od 23.000 m2 raspoređenih na 22 sprata i sa 750 parking mesta u podzemnoj garaži na dva nivoa. Prateći sofisticirane zahteve tržišta, najsavremeniji materijali i vrhunska tehnologija izvođenja radova su obavezni.

Detaljnije

Uvođenje novih standarda u poslovanje

Uvođenje novih standarda u poslovanje

Nastavljajući praksu kontinuiranog usavršavanja i unapređenja poslovanja, naša kompanija je postojećem portfoliju implementiranih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO: 45001: 2018,  u 2020. priključila  i ISO standard 22301:2012 – sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja.

Detaljnije

Beogradska tvrđava

Beogradska tvrđava – Završeni radovi na rekonstrukciji pešačkih staza na Kalemegdanu

 

Na tenderu koji je raspisan od strane JP Beogradska tvrđava, Ras inženjering je izabran za izvođača radova na rekonstrukciji 28 pešačkih staza u okviru kompleksa Veliki Kalemegdan-Beogradska tvrđava.

Radovi su završeni u svemu, prema projektnoj dokumentaciji i u predviđenom roku i predati su na korišćenje naručiocu a na opšte zadovoljstvo celokupne javnosti koja posećuje Kalemegdan.

„Imajući u vidu da se radi o lokalitetu koji je od izuzetnog značaja za Grad Beograd i Republiku Srbiju i da je objekat pod zaštitom države, bili smo svesni odgovornosti koju preuzimamo. U isto vreme za nas je to bio ogroman izazov koji smo uspešno savladali“, istakao je direktor Ras inženjeringa Đurađ Švraka.

Detaljnije

Beogradski aerodrom – Vinci Airports

Beogradski aerodrom – Vinci Airports

Za naručioca posla, Vinci Construction JV d.o.o., izvršeni su radovi na izgradnji prilaznog puta novoizgrađenoj rampi lociranoj na ulazu u restriktivnu zovu beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“. Radovi na asfaltiranju pomenutog objekta su podrazumevali ugradnju 1.600 m2 asfalta.

Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ deo je grupe Vinci Airports koja uparavlja sa 45 aerodroma u 12 zemalja sveta čije usluge je u 2019. godini koristilo 255 miliona putnika.

Detaljnije

Autoput E-763 – Miloš Veliki

Autoput E-763 „Miloš Veliki“

Ras inženjering je izvodio radove na ugradnji kamenog agregata 0-63mm i 0-31 mm i asfaltiranju troslojnom asfaltnom masom BNS22 i SmA uz primenu najsavremenijih tehologija.

Izrada nosećih slojeva asfalta vršna je elektronskim vođenjem finišera za ugradnju asfalta.
Izrada završnog sloja asfalta vršena je plivajući uz lasersko praćenje ravnosti podloge ispred finišera i iza nakon razvučenog sloja asfalta (lasersko praćenje ravnosti rada finišera vršeno je letvama dužine 12m sa leve i desne strane finišera za ugradnju asfalta sa ravnomerno raspoređenjim senzorima za ravnost podloge i izvedenog asfalta).

Radovi su završeni pre ugovorenog roka za izvođenje radova.

18.decembra 2019. godine svečano je otvorena prioritetna deonica autoputa E-763 Obrenovac-Surčin. Ova deonica u dužini od 16 km omogućava povezivanje međunarodnog koridora, autoputa E-75 i autoputa E-763 čime su stvoreni uslovi za brže odvijanje i transfer saobraćaja između dva značajna drumska koridora kao i povezivanje severa i jugozapada zemlje.

Detaljnije

Put Opovo-Debeljača

Put Opovo-Debeljača – Završena 5. i 6. faza izgradnje  lokalnog puta Opovo-Debeljača

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i opština Opovo finansiraju izgradnju lokalnog puta Opovo-Debeljača. Izgradnja je podeljena po fazama. Za izvođača radova na izgradnji 5. i 6. faze izabran je Ras inženjering kao vodeći član konzorcijuma kome je poverena izgradnja.

U okviru 5. i 6. faze izgrađeno je 2.2 km kolovozne konstrukcije i izvršena je primopredaja objekta u decembru 2019. godine.

Put Opovo-Debeljača ima izuzetan značaj za celu regiju Južnog Banata. Povezuje veliki broj naseljenih mesta čime olakšava kretanje stanovništva i robe. Završetkom puta velikom broju poljoprivrednika, posebno proizvođačima šećerne repe, biće olakšan transport proizvoda a u isto vreme troškovi transporta biće značajno manji što će doprineti ukupno boljim ekonomskim efektima.

Detaljnije

Rauch Serbia

Rauch Serbia

Na objektu kompanije Rauch Serbia d.o.o. u Koceljevi, završeno  je izvođenje radova na asfaltiranju unutrašnjih saobraćajnica u fabričkom krugu.

Rauch Serbia d.o.o. je deo kompanije Rauch, jedne od vodećih kompanija za prizvodnju voćnih sokova u Evropi.

Detaljnije