• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

U sklopu radova na tekućem održavanju pešačkih staza u okviru kompleksa Beogradske tvrđave-Kalemegdan, Ras inženjering niskogradnja d.o.o. će izvoditi radove na 21 lokaciji. U okviru parka na Kalemegdanu nastavljaju se radovi  na rekonsrtukciji 18  pešačkih staza i 3 platoa. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 07.09.2020 godine. Imajući u vidu značaj lokacije tokom izvođenja radova će biti posvećena posebna pažnja očuvanju ovog istorijskog kompleksa.

Read More

GO VOŽDOVAC

GO VOŽDOVAC

GO Voždovac je uvažavajući sugestije svojih žitelja početkom godine raspisala tender za asfaltiranje 14 ulica na teritoriji GO Voždovac u ukupnoj površini od 36.810 m². Nakon evaluacije ponuda, naša kompanija je izabrana za izvođača pomenutih radova. Ugovor je potpisan 09.04.2020. Ovaj projekat predstavlja poseban izazov za našu kompaniju jer se radi o lokacijama čiji žitelji do sada nisu imali odgovorajuće uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Read More

OPŠTINA OPOVO

OPŠTINA OPOVO

Nakon prethodno uspešno završenih 2,2 km puta Opovo-Debeljača, koji se finansira iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina a sprovodi opština Opovo, nastavak izgradnje ovog značajnog puta poveren je Ras inženjering niskogradnji d.o.o. Radovi predviđaju kompletnu izgradnju kolovozne konstrukcije u dužini od 3.7 km. Ugovor sa Opštinom Opovo je zakljucen 13.05.2020 godine.

Read More

GO PALILULA BEOGRAD

GO PALILULA BEOGRAD

U okviru redovnih aktivnosti na unapređenju kvaliteta života građana GO Palilula je na tenderu za održavanje međublokovskih saobraćajnih površina izabrala Ras inženjering niskogradnja d.o.o. Ugovor je potpisan u junu 2020. godine. Radovi koji će biti sprovedeni se odnose na rušenje postojećih, devastiranih i nebezbednih staza i stepeništa i izgradnju novih betonskih staza i stepeništa unutar stambenih blokova upotrebom savremenih i kvalitetnih materijala (beton MB35 u količini od 160 m³). Pored toga radovi obuhvataju i ugradnju 5.040 m ivičnjaka i asfaltiranje u ukupnoj površini od 6.200 m². Na radost dece, radovi obuhvataju i rekonstrukciju i uređenje nekoliko dečjih igrališta.

Read More

Nova autobuska stanica u Beogradu

Nova autobuska stanica u Beogradu

Na osnovu kvalifikovane ponude koju smo podneli u okviru kompetitivnog postupka JP Direkciji za građevinsko zemljište izgradnju Beograda, dodeljen nam je posao na izgradnji projekta od izuzetne važnosti za Grad Beograd. Novog glavnog autobuskog terminala za Grad Beograd. Vođeni javnim interesom i stvaranjem boljih i zdravijih uslova za život građana, Grad Beograd je doneo odluku o premeštanju glavne autobuske stanice sa lokacije koja je nedaleko od centra grada na lokaciju na Novom Beogradu. Lokacija koja je opredeljena za budući autobuski terminal se nalazi u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnih pravaca i neophodno je da se sama stanica na najbolji mogući način poveže sa postojećom infrastrukturom. Ta činjenica upravo govori o složenosti projekta. Izgradnja saobraćajnica oko autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu na uglu Ulica Jurija Gagarina, Marka Hristića i Antifašističke borbe je ključna kako za buduće funkcionisanje same autobuske stanice tako i ubrzan transfer putnika. Projekat obuhvata veliki obim zemljanih radova, izradu kompletne kolovozne konstrukcije, vertikalne i horizontalne signalizacije, izradu hidrotehničkih instalacija, zaštitu magistralnog gasovoda , uređenje planiranih zelenih površina). Ugovor je potpisan 26.05.2020. godine i radovi se uprkos krizi izazavanoj usled pandemije virusom korona izvode prema dinamici radova.

Read More

Radovi na aerodromu Nikola Tesla – VINCI TERNA JV CONSTRUCTION

VINCI TERNA JV CONSTRUCTION – Radovi na aerodromu Nikola Tesla

Nakon prethodno uspešno završenih projekata na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kompanija Vinci Terna JV Construction nam je dodelila novi posao na asflatiranju novih pristupnih saobraćajnica oko aerodroma, izgradnji kružnog toka i parkiga na aerodromu „Nikola Tesla“ u površini od 45.000 m². Radovi uključuju i postavljanje ivičnjaka kao i izgradnju sistema za drenažu.  ( 2020 )

 

Read More