• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Usled ubrzanog ekonomskog razvoja, Grad Beograd pomera granice u razvoju infrastrukture. Izgradnja industrijskih, komercijalnih, stambenih i obrazovnih objekata na teritoriji Grada dovodi do kontinurianog povećanja intenziteta saobraćaja čime su zahtevi za unapređenjem infrastrukture konstatni. Jedna od trasa unutar gradskih saobraćajnica čija kapacitet je daleko premašio projekcije iz vremena kada je građena je trasa od Borske ulice do petlje Lasta. Adekvatne procene su rezultirale novim projekcijama intenziteta saobraćaja u narednim godinama. Shodno nalazima, Direkcija za izgradnju grada je raspisala tender za izgradnju pomenute deonice. Ras inženjering niskogradnja d.o.o. je izabrana u postupku javne nabavke. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 18.09.2020. godine.

Detaljnije

KALEMEGDAN DEVELOPMENT doo i A THREE INVESTMENTS doo

KALEMEGDAN  DEVELOPMENT doo i A THREE INVESTMENTS doo

U okviru investicionog projekta K-District u Beogradu našoj kompanije je ukazano  poverenje investitora za izvođenje radova na izgradnji  vodovoda i kanalizacije, izgradnji crpne stanice,  izgradnji  saobraćajnica unutar i oko ekskluzivnog stambeno – poslovnog objekta „ K  -District“. Poseban izazov predstavljaju radovi na javnom osvetljenju , semaforska signalizacija,  telekomunikacioni radovi kao i spoljno uređenje  u Dunavskoj ulici i u Bulevaru vojvode Bojovića i Beogradu. Ugovor je potpisan 24.07.2020. godine.

Projekat K-District se nalazi jedinstvenoj lokaciji u najstarijem jezgru Beograda, u kulturno-istorijskoj celini uz Savu i Dunav. Nekadašnju industrijsku zonu zameniće stambeno-poslovni kompleks koji će biti prirodno uklopljen u staro jezgro grada. Istovremeno, novi kompleks biće usklađen i sa urbanim životom modernog Beograda.

Detaljnije

MILŠPED NEKRETNINE d.o.o

MILŠPED NEKRETNINE d.o.o

Izgradnja parkinga unutar kopleksa „Centar automoto logistika“ za naručioca, kompaniju Milšped nekretnine d.o.o. je projekat koji nam je posebno značajan imajući u vidu da je Milšped vodeća kompanija u Srbiji u oblasti transporta i logistike. Ubrzani ekonomski razvoj zahteva adekvatan razvoj logistike. Izgradnja kolovozne konstrukcije za laki i teški saobraćaj  u površini od 16.000 m ², izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i elektro radovi upravo doprinose rastu logističkih kapaciteta za celokupnu srpsku privredu. Činjenica da smo deo tako jedne velike razvojne priče nas dodatno raduje i ohrabruje. Ugovor je potpisan 30.07.2020 godine.

Detaljnije

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

U sklopu radova na tekućem održavanju pešačkih staza u okviru kompleksa Beogradske tvrđave-Kalemegdan, Ras inženjering niskogradnja d.o.o. će izvoditi radove na 21 lokaciji. U okviru parka na Kalemegdanu nastavljaju se radovi  na rekonsrtukciji 18  pešačkih staza i 3 platoa. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 07.09.2020 godine. Imajući u vidu značaj lokacije tokom izvođenja radova će biti posvećena posebna pažnja očuvanju ovog istorijskog kompleksa.

Detaljnije

GO VOŽDOVAC

GO VOŽDOVAC

GO Voždovac je uvažavajući sugestije svojih žitelja početkom godine raspisala tender za asfaltiranje 14 ulica na teritoriji GO Voždovac u ukupnoj površini od 36.810 m². Nakon evaluacije ponuda, naša kompanija je izabrana za izvođača pomenutih radova. Ugovor je potpisan 09.04.2020. Ovaj projekat predstavlja poseban izazov za našu kompaniju jer se radi o lokacijama čiji žitelji do sada nisu imali odgovorajuće uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Detaljnije

OPŠTINA OPOVO

OPŠTINA OPOVO

Nakon prethodno uspešno završenih 2,2 km puta Opovo-Debeljača, koji se finansira iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina a sprovodi opština Opovo, nastavak izgradnje ovog značajnog puta poveren je Ras inženjering niskogradnji d.o.o. Radovi predviđaju kompletnu izgradnju kolovozne konstrukcije u dužini od 3.7 km. Ugovor sa Opštinom Opovo je zakljucen 13.05.2020 godine.

Detaljnije

GO PALILULA BEOGRAD

GO PALILULA BEOGRAD

U okviru redovnih aktivnosti na unapređenju kvaliteta života građana GO Palilula je na tenderu za održavanje međublokovskih saobraćajnih površina izabrala Ras inženjering niskogradnja d.o.o. Ugovor je potpisan u junu 2020. godine. Radovi koji će biti sprovedeni se odnose na rušenje postojećih, devastiranih i nebezbednih staza i stepeništa i izgradnju novih betonskih staza i stepeništa unutar stambenih blokova upotrebom savremenih i kvalitetnih materijala (beton MB35 u količini od 160 m³). Pored toga radovi obuhvataju i ugradnju 5.040 m ivičnjaka i asfaltiranje u ukupnoj površini od 6.200 m². Na radost dece, radovi obuhvataju i rekonstrukciju i uređenje nekoliko dečjih igrališta.

Detaljnije

Nova autobuska stanica u Beogradu

Nova autobuska stanica u Beogradu

Na osnovu kvalifikovane ponude koju smo podneli u okviru kompetitivnog postupka JP Direkciji za građevinsko zemljište izgradnju Beograda, dodeljen nam je posao na izgradnji projekta od izuzetne važnosti za Grad Beograd. Novog glavnog autobuskog terminala za Grad Beograd. Vođeni javnim interesom i stvaranjem boljih i zdravijih uslova za život građana, Grad Beograd je doneo odluku o premeštanju glavne autobuske stanice sa lokacije koja je nedaleko od centra grada na lokaciju na Novom Beogradu. Lokacija koja je opredeljena za budući autobuski terminal se nalazi u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnih pravaca i neophodno je da se sama stanica na najbolji mogući način poveže sa postojećom infrastrukturom. Ta činjenica upravo govori o složenosti projekta. Izgradnja saobraćajnica oko autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu na uglu Ulica Jurija Gagarina, Marka Hristića i Antifašističke borbe je ključna kako za buduće funkcionisanje same autobuske stanice tako i ubrzan transfer putnika. Projekat obuhvata veliki obim zemljanih radova, izradu kompletne kolovozne konstrukcije, vertikalne i horizontalne signalizacije, izradu hidrotehničkih instalacija, zaštitu magistralnog gasovoda , uređenje planiranih zelenih površina). Ugovor je potpisan 26.05.2020. godine i radovi se uprkos krizi izazavanoj usled pandemije virusom korona izvode prema dinamici radova.

Detaljnije

Radovi na aerodromu Nikola Tesla – VINCI TERNA JV CONSTRUCTION

VINCI TERNA JV CONSTRUCTION – Radovi na aerodromu Nikola Tesla

Nakon prethodno uspešno završenih projekata na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kompanija Vinci Terna JV Construction nam je dodelila novi posao na asflatiranju novih pristupnih saobraćajnica oko aerodroma, izgradnji kružnog toka i parkiga na aerodromu „Nikola Tesla“ u površini od 45.000 m². Radovi uključuju i postavljanje ivičnjaka kao i izgradnju sistema za drenažu.  ( 2020 )

 

Detaljnije

Rekonstrukcija platoa – Hram Svetog Save u Beogradu

Hram Svetog Save u Beogradu – Rekonstrukcija platoa

U sklopu završnih radova na izgradnji hrama Svetog Save, Srpska pravoslavna crkva je za izvođača na rekonstrukciji platoa oko hrama Svetog Save u Beogradu izabrala Ras inženjering niskogradnja d.o.o. Spremnost za nove izazove i reference koje je naša kompanija stekla u prethodnim godinama su nas kvalifikovale za ovaj izuzetan i složen projekat. Projekat obuhvata izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji platoa oko porte spomen hrama Svetog Save.

Ugovor o realizaciji radova je potpisan 01.09.2020 godine. Radovi podrazumevaju rušenje i uklanjanje devastiranih granitnih ploča i klupa oko porte hrama, hrapavljenje betonske ploče, armiranje i izlivanje novih betonski ploča u površini od 7.320 m² i  popločavanje oko porte hrama Svetog save u površini od 6.916 m² belim granitnim kockama.

Poverenje koje nam je ukazano kao i velika odgovornost koju smo preuzeli su za nas dodatni motiv da radovi budu završeni u roku i u maksimalnom kvalitetu.

 

Detaljnije