Beogradska tvrđava – Završeni radovi na rekonstrukciji pešačkih staza na Kalemegdanu

 

Na tenderu koji je raspisan od strane JP Beogradska tvrđava, Ras inženjering je izabran za izvođača radova na rekonstrukciji 28 pešačkih staza u okviru kompleksa Veliki Kalemegdan-Beogradska tvrđava.

Radovi su završeni u svemu, prema projektnoj dokumentaciji i u predviđenom roku i predati su na korišćenje naručiocu a na opšte zadovoljstvo celokupne javnosti koja posećuje Kalemegdan.

„Imajući u vidu da se radi o lokalitetu koji je od izuzetnog značaja za Grad Beograd i Republiku Srbiju i da je objekat pod zaštitom države, bili smo svesni odgovornosti koju preuzimamo. U isto vreme za nas je to bio ogroman izazov koji smo uspešno savladali“, istakao je direktor Ras inženjeringa Đurađ Švraka.