• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Kontaktirajte nas

Sedište:
Gorana Kovačića 23, 11080 Beograd, Zemun
Adresa za prijem pošte – glavna kancelarija:
Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd
tel: 011 2642 368
e-mail: office@rass.rs
Služba za pravna pitanja i javne nabavke:
Šef službe: Bojana Dobrić
e-mail: b.dobric@rass.rs
Služba finansija i računovodstva:
Šef službe: Zora Krdžić
e-mail: z.krdzic@rass.rs
Tehnička priprema:
Ivica Restović:
e-mail: i.restovic@rass.rs
Rajko Antosijević:
e-mail: r.antosijevic@rass.rs
Sektor mehanizacije:
Savski nasip 1-3, 11070 Beograd, Novi Beograd
Dragan Polić:
e-mail: d.polic@rass.rs
Marko Đokić:
e-mail: m.djokic@rass.rs
Sektor komercijale:
Direktor komercijale: Siniša Soro
e-mail: s.soro@rass.rs


    Konkursi za zapošljavanje se mogu poslati putem kontakt forme
    ili na telefon:  011/2642-368