Nova autobuska stanica u Beogradu

Na osnovu kvalifikovane ponude koju smo podneli u okviru kompetitivnog postupka JP Direkciji za građevinsko zemljište izgradnju Beograda, dodeljen nam je posao na izgradnji projekta od izuzetne važnosti za Grad Beograd. Novog glavnog autobuskog terminala za Grad Beograd. Vođeni javnim interesom i stvaranjem boljih i zdravijih uslova za život građana, Grad Beograd je doneo odluku o premeštanju glavne autobuske stanice sa lokacije koja je nedaleko od centra grada na lokaciju na Novom Beogradu. Lokacija koja je opredeljena za budući autobuski terminal se nalazi u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnih pravaca i neophodno je da se sama stanica na najbolji mogući način poveže sa postojećom infrastrukturom. Ta činjenica upravo govori o složenosti projekta. Izgradnja saobraćajnica oko autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu na uglu Ulica Jurija Gagarina, Marka Hristića i Antifašističke borbe je ključna kako za buduće funkcionisanje same autobuske stanice tako i ubrzan transfer putnika. Projekat obuhvata veliki obim zemljanih radova, izradu kompletne kolovozne konstrukcije, vertikalne i horizontalne signalizacije, izradu hidrotehničkih instalacija, zaštitu magistralnog gasovoda , uređenje planiranih zelenih površina). Ugovor je potpisan 26.05.2020. godine i radovi se uprkos krizi izazavanoj usled pandemije virusom korona izvode prema dinamici radova.