• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Istorijat

“Privredno društvo Ras Inženjering Niskogradnja” d.o.o. je privatno privredno društvo osnovano 1991. godine u Beogradu. Osnovna delatnost društva je izvođenje svih vrsta radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje kao i konsalting i inženjering u građevinarstvu. Naša kompanija je od klasifikacije kao mikro predizeće preraslo u srednje preduzeće. Od firme koje je na početku brojala četvoro zaposlenih, Ras Inženjering niskogradnja d.o.o. se razvio u jednu od vodećih firmi u oblasti projektovanja i izgradnje objekata u niskogradnji i danas broji preko 150 zaposlenih.

Ono čime se posebno ponosimo je kvalitet izgrađenih objekata i poštovanje rokova kod izvođenja radova. To potvrđuje zadovoljstvo naših klijenata među kojima su brojni  strani I domaći investitori i naručioci.

Ugled koji je Ras Inženjering Niskogradnja stekao izgradnjom više stotina kilometara  puteva različitih kategorija, industrijskih i  komercijalnih objekata, infrastrukturnih objekata,  platoa, uređenja parkova, školskih dvorišta…  jedan je  od naših najjačih aduta.

Kvalitetom izvedenih radova i odgovornim poslovanjem težimo da zadovoljimo potrebe naših klijenata.  Kvalitet kome nastojimo je integrisan u naš rad kroz uspostavljanje i unapređenje sopstvenog integrisanog sistema menadžmenta, koji obuhvata:

  • upravljanje kvalitetom ( usaglašen sa standardom ISO 9001:2008),
  • zaštitom životne sredine ( usaglašen sa standardom ISO 14001:2004),
  • bezbednost i zdravlje na radu ( usaglašen sa standardom ISO 45001:2018).
  • kontinuitet poslovanja ( usaglašen sa standardom ISO 22301:2012).

Posebnu pažnju posvećujemo našim zaposlenima kroz kontinuirani razvoj zaposlenih primenom više struktuiranih programa stručnog usavršavanja, mentorski rad sa mladima kao i kroz implementaciju regulative u oblasti bezbednosti i zaštite na radu.

Naša kompanija deo ostvarenog profita usmerava na pomoć u rešavanju određenih društvenih problema i sa te strane iskazuje svoju društvenu odgovonost mareći za zajednicu u kojoj posluje i sa kojom korespondira.

1991

Osnovano preduzeće Ras Inženjering d.d.
2006

Ras Inženjering počinje da posluje pod novom pravnom formom – društvo sa ograničenom odgovornošču (d.o.o.)
2007

Prvi veći projekat na kome je Ras Inženjering počeo da radi je izgradnja Airport City-a
2013

Ras Inženjering d.o.o. menja naziv u Ras inženjering Niskogradnja d.o.o i adresu sedišta
2016

Značajno se povećeva broj zaposlenih radnika
2017

Počinje da radi na značajnim projektima kao što je »Beograd na vodi«
2019

Kao podizvođač Kineskoj kompaniji CCCC, Ras Inženjering Niskogradnja je potpisao Ugovor o izvođenju radova na autoputu Obrenovac-Surčin

Osnovni podaci

Izvod iz APR-a
Download
Poreski identifikacioni podaci
Download
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Download
Rešenje o upisu u registar ponuđača
Download
Upravljanje kvalitetom (usaglašen sa standardom ISO 9001:2008)
Download
zaštita životne sredine (usaglašen sa standardom ISO 14001:2004)
Download
Kontinuitet poslovanja (usaglašen sa standardom ISO 22301:2012)
Download
Bezbednost i zdravlje na radu (usaglašen sa standardom ISO 45001:2018)
Download