Rauch Serbia

Na objektu kompanije Rauch Serbia d.o.o. u Koceljevi, završeno  je izvođenje radova na asfaltiranju unutrašnjih saobraćajnica u fabričkom krugu.

Rauch Serbia d.o.o. je deo kompanije Rauch, jedne od vodećih kompanija za prizvodnju voćnih sokova u Evropi.