Autoput E-763 „Miloš Veliki“

Ras inženjering je izvodio radove na ugradnji kamenog agregata 0-63mm i 0-31 mm i asfaltiranju troslojnom asfaltnom masom BNS22 i SmA uz primenu najsavremenijih tehologija.

Izrada nosećih slojeva asfalta vršna je elektronskim vođenjem finišera za ugradnju asfalta.
Izrada završnog sloja asfalta vršena je plivajući uz lasersko praćenje ravnosti podloge ispred finišera i iza nakon razvučenog sloja asfalta (lasersko praćenje ravnosti rada finišera vršeno je letvama dužine 12m sa leve i desne strane finišera za ugradnju asfalta sa ravnomerno raspoređenjim senzorima za ravnost podloge i izvedenog asfalta).

Radovi su završeni pre ugovorenog roka za izvođenje radova.

18.decembra 2019. godine svečano je otvorena prioritetna deonica autoputa E-763 Obrenovac-Surčin. Ova deonica u dužini od 16 km omogućava povezivanje međunarodnog koridora, autoputa E-75 i autoputa E-763 čime su stvoreni uslovi za brže odvijanje i transfer saobraćaja između dva značajna drumska koridora kao i povezivanje severa i jugozapada zemlje.