Ras inženjering niskogradnja d.o.o. kao član grupe ponuđača čiji vodeći član, JKP Beograd put, je zaključio ugovor sa „JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ o Izvođenju radova na izgradnji pasarele na Obrenovačkom putu kod „Tempa“ sa izradom tehničke dokumentacije.

Gradnjom pasarele povećaće se bezbednost svih učesnika u saobraćaju – od vozača do pešaka, jer baš na ovom mestu već godinama pešaci, a ponekad i biciklisti, prelaze izuzetno prometnu saobraćajnicu rizikujući sopstvene i ugrožavajući tuđe živote.

  1. godine potpisana je peticija za izgradnju pasarele. Tada je izgrađena zaštitna ograda sa namerom da spreče katastrofalne posledice.

Izgradnja pešačke pasarele je počela 28.08.2022 godine. Rok za završetak radova je 10.11.2022. godine.

Pešačka pasarela premošćava Obrenovački put na Čukaričkoj padini u zoni komercijalnih objekata „Citroen“ i „Delta motors“ sa jedne strane i „Tempo“ i „Lidl“ sa druge strane.

Pasarela je projektovana upravno u odnosu na saobraćajnicu. Ukupna dužina pasarele sa krajnjim stubovima, pozicioniranim sa obe strane puta, kao i središnjim stubom u razdelnom pojasu je 40.65m.

Nakon dobijanja odobrenja od Sekretarijata za saobraćaj za zatvaranje saobraćaja po fazama, čelična konstrukcija preko strane puta iz pravca Obrenovca ka Beogradu je postavljena 13.10.2022. godine. Trenutno se radi na ukrupnjavanju čelične konstrukcije iz pravca Beograda ka Obrenovcu i kompletan završetak konstukcije se očekuje do 27.10.2022. godine. Tehničkim rešenjem predviđeno je osvetljenje pasarele i pristupnih stepeništa, uređenje pešačkih staza i zelenih površina u neposrednom okruženju.