JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

U sklopu radova na tekućem održavanju pešačkih staza u okviru kompleksa Beogradske tvrđave-Kalemegdan, Ras inženjering niskogradnja d.o.o. će izvoditi radove na 21 lokaciji. U okviru parka na Kalemegdanu nastavljaju se radovi  na rekonsrtukciji 18  pešačkih staza i 3 platoa. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 07.09.2020 godine. Imajući u vidu značaj lokacije tokom izvođenja radova će biti posvećena posebna pažnja očuvanju ovog istorijskog kompleksa.