Beogradski aerodrom – Vinci Airports

Za naručioca posla, Vinci Construction JV d.o.o., izvršeni su radovi na izgradnji prilaznog puta novoizgrađenoj rampi lociranoj na ulazu u restriktivnu zovu beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“. Radovi na asfaltiranju pomenutog objekta su podrazumevali ugradnju 1.600 m2 asfalta.

Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ deo je grupe Vinci Airports koja uparavlja sa 45 aerodroma u 12 zemalja sveta čije usluge je u 2019. godini koristilo 255 miliona putnika.