• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Izgradnja pasarele na Obrenovačkom putu na Čukaričkoj padini

Ras inženjering niskogradnja d.o.o. kao član grupe ponuđača čiji vodeći član, JKP Beograd put, je zaključio ugovor sa „JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ o Izvođenju radova na izgradnji pasarele na Obrenovačkom putu kod „Tempa“ sa izradom tehničke dokumentacije.

Gradnjom pasarele povećaće se bezbednost svih učesnika u saobraćaju – od vozača do pešaka, jer baš na ovom mestu već godinama pešaci, a ponekad i biciklisti, prelaze izuzetno prometnu saobraćajnicu rizikujući sopstvene i ugrožavajući tuđe živote.

  1. godine potpisana je peticija za izgradnju pasarele. Tada je izgrađena zaštitna ograda sa namerom da spreče katastrofalne posledice.

Izgradnja pešačke pasarele je počela 28.08.2022 godine. Rok za završetak radova je 10.11.2022. godine.

Pešačka pasarela premošćava Obrenovački put na Čukaričkoj padini u zoni komercijalnih objekata „Citroen“ i „Delta motors“ sa jedne strane i „Tempo“ i „Lidl“ sa druge strane.

Pasarela je projektovana upravno u odnosu na saobraćajnicu. Ukupna dužina pasarele sa krajnjim stubovima, pozicioniranim sa obe strane puta, kao i središnjim stubom u razdelnom pojasu je 40.65m.

Nakon dobijanja odobrenja od Sekretarijata za saobraćaj za zatvaranje saobraćaja po fazama, čelična konstrukcija preko strane puta iz pravca Obrenovca ka Beogradu je postavljena 13.10.2022. godine. Trenutno se radi na ukrupnjavanju čelične konstrukcije iz pravca Beograda ka Obrenovcu i kompletan završetak konstukcije se očekuje do 27.10.2022. godine. Tehničkim rešenjem predviđeno je osvetljenje pasarele i pristupnih stepeništa, uređenje pešačkih staza i zelenih površina u neposrednom okruženju.

Read More

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

Tokom proteklih nekoliko godina, zdravstveni sistem Republike Srbije bio je součen sa brojnim izazovima.

Naša kompanija je prepoznala potrebu da doprinese daljem unapređenju sistema zdravstvene zaštite i odlučila da donira novčana sredstava Kliničko-bolničkom centru Zemun u iznosu od milion dinara.

Sa iskrenom željom da doprinesemo razvoju zajednice, sprovodeći politiku društvene odgovornosti, nastavićemo da podržavamo aktivnosti i projekte od značaja za širu zajednicu.

Read More

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Usled ubrzanog ekonomskog razvoja, Grad Beograd pomera granice u razvoju infrastrukture. Izgradnja industrijskih, komercijalnih, stambenih i obrazovnih objekata na teritoriji Grada dovodi do kontinurianog povećanja intenziteta saobraćaja čime su zahtevi za unapređenjem infrastrukture konstatni. Jedna od trasa unutar gradskih saobraćajnica čija kapacitet je daleko premašio projekcije iz vremena kada je građena je trasa od Borske ulice do petlje Lasta. Adekvatne procene su rezultirale novim projekcijama intenziteta saobraćaja u narednim godinama. Shodno nalazima, Direkcija za izgradnju grada je raspisala tender za izgradnju pomenute deonice. Ras inženjering niskogradnja d.o.o. je izabrana u postupku javne nabavke. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 18.09.2020. godine.

Read More

KALEMEGDAN DEVELOPMENT doo i A THREE INVESTMENTS doo

KALEMEGDAN  DEVELOPMENT doo i A THREE INVESTMENTS doo

U okviru investicionog projekta K-District u Beogradu našoj kompanije je ukazano  poverenje investitora za izvođenje radova na izgradnji  vodovoda i kanalizacije, izgradnji crpne stanice,  izgradnji  saobraćajnica unutar i oko ekskluzivnog stambeno – poslovnog objekta „ K  -District“. Poseban izazov predstavljaju radovi na javnom osvetljenju , semaforska signalizacija,  telekomunikacioni radovi kao i spoljno uređenje  u Dunavskoj ulici i u Bulevaru vojvode Bojovića i Beogradu. Ugovor je potpisan 24.07.2020. godine.

Projekat K-District se nalazi jedinstvenoj lokaciji u najstarijem jezgru Beograda, u kulturno-istorijskoj celini uz Savu i Dunav. Nekadašnju industrijsku zonu zameniće stambeno-poslovni kompleks koji će biti prirodno uklopljen u staro jezgro grada. Istovremeno, novi kompleks biće usklađen i sa urbanim životom modernog Beograda.

Read More

MILŠPED NEKRETNINE d.o.o

MILŠPED NEKRETNINE d.o.o

Izgradnja parkinga unutar kopleksa „Centar automoto logistika“ za naručioca, kompaniju Milšped nekretnine d.o.o. je projekat koji nam je posebno značajan imajući u vidu da je Milšped vodeća kompanija u Srbiji u oblasti transporta i logistike. Ubrzani ekonomski razvoj zahteva adekvatan razvoj logistike. Izgradnja kolovozne konstrukcije za laki i teški saobraćaj  u površini od 16.000 m ², izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i elektro radovi upravo doprinose rastu logističkih kapaciteta za celokupnu srpsku privredu. Činjenica da smo deo tako jedne velike razvojne priče nas dodatno raduje i ohrabruje. Ugovor je potpisan 30.07.2020 godine.

Read More

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA“

U sklopu radova na tekućem održavanju pešačkih staza u okviru kompleksa Beogradske tvrđave-Kalemegdan, Ras inženjering niskogradnja d.o.o. će izvoditi radove na 21 lokaciji. U okviru parka na Kalemegdanu nastavljaju se radovi  na rekonsrtukciji 18  pešačkih staza i 3 platoa. Ugovor o izvođenju radova je potpisan 07.09.2020 godine. Imajući u vidu značaj lokacije tokom izvođenja radova će biti posvećena posebna pažnja očuvanju ovog istorijskog kompleksa.

Read More