• Ras Inženjering Niskogradnja d.o.o.

Autoput E-763 – Miloš Veliki

Autoput E-763 „Miloš Veliki“

Ras inženjering je izvodio radove na ugradnji kamenog agregata 0-63mm i 0-31 mm i asfaltiranju troslojnom asfaltnom masom BNS22 i SmA uz primenu najsavremenijih tehologija.

Izrada nosećih slojeva asfalta vršna je elektronskim vođenjem finišera za ugradnju asfalta.
Izrada završnog sloja asfalta vršena je plivajući uz lasersko praćenje ravnosti podloge ispred finišera i iza nakon razvučenog sloja asfalta (lasersko praćenje ravnosti rada finišera vršeno je letvama dužine 12m sa leve i desne strane finišera za ugradnju asfalta sa ravnomerno raspoređenjim senzorima za ravnost podloge i izvedenog asfalta).

Radovi su završeni pre ugovorenog roka za izvođenje radova.

18.decembra 2019. godine svečano je otvorena prioritetna deonica autoputa E-763 Obrenovac-Surčin. Ova deonica u dužini od 16 km omogućava povezivanje međunarodnog koridora, autoputa E-75 i autoputa E-763 čime su stvoreni uslovi za brže odvijanje i transfer saobraćaja između dva značajna drumska koridora kao i povezivanje severa i jugozapada zemlje.

Detaljnije

Put Opovo-Debeljača

Put Opovo-Debeljača – Završena 5. i 6. faza izgradnje  lokalnog puta Opovo-Debeljača

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i opština Opovo finansiraju izgradnju lokalnog puta Opovo-Debeljača. Izgradnja je podeljena po fazama. Za izvođača radova na izgradnji 5. i 6. faze izabran je Ras inženjering kao vodeći član konzorcijuma kome je poverena izgradnja.

U okviru 5. i 6. faze izgrađeno je 2.2 km kolovozne konstrukcije i izvršena je primopredaja objekta u decembru 2019. godine.

Put Opovo-Debeljača ima izuzetan značaj za celu regiju Južnog Banata. Povezuje veliki broj naseljenih mesta čime olakšava kretanje stanovništva i robe. Završetkom puta velikom broju poljoprivrednika, posebno proizvođačima šećerne repe, biće olakšan transport proizvoda a u isto vreme troškovi transporta biće značajno manji što će doprineti ukupno boljim ekonomskim efektima.

Detaljnije

Rauch Serbia

Rauch Serbia

Na objektu kompanije Rauch Serbia d.o.o. u Koceljevi, završeno  je izvođenje radova na asfaltiranju unutrašnjih saobraćajnica u fabričkom krugu.

Rauch Serbia d.o.o. je deo kompanije Rauch, jedne od vodećih kompanija za prizvodnju voćnih sokova u Evropi.

Detaljnije